صفحه اصلي > مشاهده اخبار

عنوان خبر : وبينار چاقي و فعاليت بدني

شرح خبر :

 

وبينار چاقي و فعاليت بدني

پاندمي کوويد 19 باعث شده تا در برگزاري گردهمايي هاي علمي وقفه ايجاد شود. انجمن پيشگيري و درمان چاقي ايران در راستاي بخشي از رسالت خود و با همکاري پژوهشکده علوم غدد درون ريز ومتابوليسم و بخش خصوي دومين وبينار علمي خود با عنوان "چاقي و فعاليت بدني" را در تاريخ چهارم دي ماه برگزار کرد.

 

در آغاز اين گردهمايي مجازي دکتر اميرحسين عابدي يکتا، عضو هيئت علمي و متخصص پزشکي ورزشي و دبير برنامه ضمن معرفي برنامه در خصوص مصرف انرژي و
تطابق فيزيولوژيک در کاهش وزن به ايراد سخنراني پرداخت. سپس دکتر زهرا عليزاده عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران فعاليت‌هاي ورزشي پس از جراحي‌هاي بارياتريک را بيان کرد و در ادامه فعاليت فيزيکي و تنظيم وزن بر اساس جديدترين گايدلاين‌ها توسط دکتر فائزه ملک‌لو تشريح شد.
پس از اين سه سخنراني بخشي از پرسش‌هاي مطرح شده شرکت کنندگان، توسط سخنرانان پاسخ داده شد و در دنباله سلامت قلبي و عروقي و ريوي در چاقي توسط دکتر بهناز مهدوياني ارائه شد. فعاليت فيزيکي و اشتها در کودکان عنوان آخرين سخنراني اين وبينار بود که دکتر بهاره حسن ميرزايي به توضيح آن پرداخت.


در پايان سخنراني‌ها، مجددا پرسش‌هاي مطرح شده حين وبينار توسط سخنرانان پاسخ داده شد.

لينک وبينار چاقي و فعاليت بدني
https://lahzenegar.com/play/3bf6A

 

 

 

 

سخنرانان

دکتر امير حسين عابدي يکتا

متخصص پزشکي ورزشي
هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
مصرف انرژي و تطابق فيزيولوژيک در کاهش وزن (دريافت فايل)


دکتر زهرا عليزاده

متخصص پزشکي ورزشي
هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران
فعاليت هاي ورزشي پس از جراحي هاي بارياتريک (دريافت فايل)


دکتر فائزه ملک لو

متخصص پزشکي ورزشي
فعاليت فيزيکي و تنظيم وزن، براساس جديدترين گايدلاين ها (دريافت فايل)


دکتر بهناز مهدوياني

متخصص پزشکي ورزشي
سلامت قلبي عروقي و ريوي در چاقي (دريافت فايل)


دکتر بهاره حسن ميرزايي

متخصص پزشکي ورزشي
فعاليت فيزيکي و اشتها در کودکان (دريافت فايل)

 

نوع خبر : اخبار داخلي کنگره

تاريخ خبر : 1399/10/04

ليست كلي اخبار