صفحه اصلي > کانديداتوري هيات مديره

 

 

اعضائ محترم انجمن پيشگيري و درمان چاقي ايران،

ضمن اهدائ سلام احتراما از آندسته از اعضاء که تمايل به کانديداتوري در انتخابات هيات مديره انجمن را دارند تقاضا مي‌شود تا با کليک بر روي اين لينک و تکميل فرم موجود در سايت و ارسال تصوير کارت ملي، تصوير صفحه اول شناسنامه (درصورت داشتن توضيحات صفحه آخر نيز ارائه شود) و يک قطعه عکس جديد حداکثر تا تاريخ پنجم مرداد ماه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

  • شرايط کانديداتوري طبق آيين نامه انتخابات انجمنهاي علمي گروه پزشکي (1) و ترکيب هيات مديره انجمن براساس اساسنامه (2) را در زير مشاهده کنيد.