صفحه اصلي > مزاياي عضويت

 

 
  • تخفيف در ثبت نام همايش هاي علمي سالانه
  •     آبونمان رايگان انتشارات انجمن
  •     امکان استفاده رايگان از مطالب علمي، سمينارها و خبرنامه الکترونيکي موجود در پايگاه اطلاع رساني انجمن
  •     عضويت در انجمن بين المللي مطالعات چاقي
  •     حمايت اعضا در زمينه تحقيقاتي مربوطه و پرداخت هزينه هاي آنها
  •     امکان دريافت جوايز از طرف انجمن

اعضاي پيوسته (Fellows):

  • علاوه بر حق راي، به عنوان مسئول در انجمن سمت داشته باشند، اين افراد بايستي داراي سابقه پژوهشي، آموزشي يا اجرائي و داراي مدرک کارشناسي ارشد و بالاتر در يکي از رشته هاي پزشکي، اپيدميولوژي، تغذيه، روانشناسي، ژنتيک و رشته‌هاي مرتبط باشند.

اعضاي وابسته (Regular):

  • اين افراد تنها مي‌توانند در انتخابات انجمن به عنوان راي دهنده شرکت کنند.