صفحه اصلي > مشاهده اخبار

عنوان خبر : تدوين درسنامه چاقي

خلاصه خبر :

 

تدوين درسنامه چاقي براي پزشکان عمومي و ساير دانش آموختگان بالاتر از کارشناسي ارشد در گروه علوم پزشکي تصويب شد


جلسه هيات مديره انجمن پيشگيري و درمان چاقي ايران در تاريخ بيست و يکم دي ماه 1400 در محل پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم تشکيل شد. در اين جلسه مقرر شد تا جهت تطبيق برنامه‌هاي کميته روانشناسي و روان پزشکي با سرفصلهاي ECHO (ختم چاقي کودکان) جلسه کارشناسي مشترک بين دکتر سيده الهام شرفي عضو هيات مديره انجمن و دکتر پريسا اميري رئيس مرکز تحقيقات مولفه‌هاي اجتماعي سلامت برگزار شود.

 

شرح خبر :


همچنين با توجه به مصوبه جلسه پيشين مبني بر تدوين کتاب به عنوان درسنامه چاقي، با توجه به وجود چنين خلائي در کوريکولوم‌هاي آموزشي، مقرر شد تا با تشکيل کميته‌اي از افراد متخصص و با سابقه نسبت به حک و اصلاح کتابي که قبلاً توسط دکتر اميرعباس مومنان و همکاران تاليف شده بود اقدام و نتيجه براي جلسه بعدي هيئت مديره گزارش شود.

سپس دکتر محمد هاشمي، دبير انجمن، گزارشي از برآوردهاي اجراي هشتمين کنگره پيشگيري و درمان چاقي ارائه داد. افزايش تعداد روزهاي کنگره به منظور حذف هزينه ناهار و کاهش هزينه‌هاي برگزاري در جلسه مورد موافقت قرار نگرفت و مصوب شد تا در راستاي ترويج تغذيه سالم، يک بسته غذاي سبک شامل ساندويچ تخم مرغ و يک واحد ميوه به عنوان ناهار در ايام کنگره ارائه شود.

جهت آشنايي با نحوه اجراي برنامه ايران ـ اکو قرار شد تا از دکتر زهرا عبدالهي سرپرست دفتر بهبود تغذيه وزارت جهت جلسه بعدي هيئت مديره دعوت شود. علاوه بر آن ايشان در همان جلسه چالش‌هاي موجود کشور در حوزه چاقي را معرفي کنند تا کميته‌هاي انجمن با استناد به آنها سرفصلهاي پژوهش‌هاي ملي که انجمن مي‌تواند از آنها حمايت کند را تعيين نمايند.


 

نوع خبر : اخبار داخلي کنگره

تاريخ خبر : 1400/10/25

ليست كلي اخبار